China Collection  |  Asia Collection  |  Library Home   

连环画册 Lian Huan Hua Ce --

Lian Huan Hua : Chinese Picture Story Book

1955

刘旦宅. 木兰从军 Mulan cong jun. 上海:新美術出版社, 1955. PZ10.841.L58 M85 1955

游园:昆曲 You yuan (戏曲连环画册). 上海:新美術出版社, 1955. ML48 .Y86 1955

红鬃烈马 Hong zong lie ma. 上海:新美術出版社, 1955. PZ10.841.Z473 H66 1955

1956

康殷绘. 虎符 Hu fu. 北京:朝花美術出版社, 1956. PN6790.C63 B359 1956

王叔晖.西厢记 Xi xiang ji. 北京:人民美術出版社, 1956. ND1049.W3234 A4 1956

1959

顾炳鑫. 阿Q 正传A Q zheng zhuan. 上海:人民美術出版社, 1959. NE1300.8.C62 G823 1959

1960

汪观清. 鸡毛飞上天 Ji mao fei shang tian. 上海:人民美術出版社, 1960. PN6790.C63 H829 1960

1961

胡笳十八拍 Hu jia shi ba pai. 上海:人民美術出版社, 1961. PL2663.T75 H85 1961

1964

猎虎记 Lie hu ji. 上海:人民美術出版社, 1964. PZ10.831.P3627 Li 1964

Brave little shepherd Chaolu Xiao Chaolu mu yang. Peking : Foreign Languages Press, 1964. PZ7 .J5744 Br 1964

1965

雪夜融冰 Xue ye rong bing. 上海:上海人民出版社, 1965. PN6790.C63 X8428 1965

Immortal hero Yang Ken-sze 杨根思 Yang Gensi. Peking : Foreign Languages Press, 1965. PL2919.H3 I46 1965

Commander Yang's young pioneers 杨司令的少先队 Yang si ling de shao xian dui. Peking : Foreign Language Press, 1965. PL2875.O16 C66 1965

Secret bulletin 秘密快報 Mi mi kuai bao. Peking : Foreign Languages Press, 1965. PZ7.G1536 Se 1965

The peasant and his horse 老鄉的馬 Lao xiang de ma. Peking : Foreign Languages Press, 1965. PZ7.L968 Pe 1965

1966

Red women's detachment 红色娘子军 Hong se niang zi jun. Peking : Foreign Languages Press, 1966. PL2878.H78 R4 1966

Stories from Liu Hu-lan’s childhood 刘胡兰的小故事 Liu Hulan de xiao gu shi. Peking : Foreign Languages Press, 1966. PZ7.Q556 St 1966

1967

三元里反英抗暴记 Sanyuanli fan Ying kang bao ji. 香港:义声出版社, 1967. DS757.6 .S369 1967

1970

半夜鸡叫 Ban ye ji jiao. 上海:上海人民出版社, 1970. PN6790.C63 B366 1970

紅山島 Hongshan dao. 上海 :上海人民出版社, 1970. PN6790.C63 N564 1970

列宁在十月Liening zai shi yue. 上海:上海人民出版社, 1970. PN6790.C63 L5467 1970

宋师傅学外语 Song shi fu xue wai yu. 上海:上海人民出版社, 1970. PL2832.5 .S66 1970

智取威虎山 Zhi qu Weihu Shan. 上海:上海人民出版社, 1970. PN6790.C63 Z5527 1970

1971

沙家浜 Sha jia bang. 上海:上海人民出版社, 1971. PN6790.C63 S53 1971

小八路 Xiao ba lu. 上海:上海人民出版社, 1971. PZ10.831 .X536 1971

心红似火 Xin hong si huo. 上海:上海人民出版社, 1971. PL2832.5 .X56 1971

兄弟民兵 Xiong di min bing. 上海:[s.n.], 1971. PN6790.C63 X563 1971

雄鹰征途炼红心 Xiong ying zheng tu lian hong xin. 上海:上海人民出版社, 1971. PL2861.O636 X56 1971

阵地" 六姐妹" Zhen di liu jie mei. 北京:人民美術出版社, 1971. PN6790.C62 Z536 1971

1972

阿福 Afu. 北京:人民美朮出版社, 1972. PZ10.831.H83 A48 1972

边卡驼铃 Bian qia tuo ling. 上海:上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 B536 1972

草原儿童团 Cao yuan er tong tuan. 上海:上海人民出版社, 1972. PZ10.831 .C36 1972

春风杨柳万千条 Chun feng yang liu wan qian tiao. 上海:上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 C586 1972

打击侵略者 Da ji qin lue zhe. 上海:上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 D325 1972

第一口油井 Di yi kou you jing. 上海:上海人民出版社, 1972. TN876.C52 D52 1972

“伏虎“ 记 "Fu hu" ji. 北京:人民美朮出版社, 1972. PN6790.C63 F824 1972

黄河飞渡 Huang he fei du. 北京:人民美朮出版社, 1972. PN6790.C63 C545 1972

鸡毛信 Ji mao xin. 上海 :上海人民出版社, 1972. PL2863.5.S5 J5 1972

金光大道 Jin guang da dao. 北京:人民美朮出版社, 1972. PN6790.C63 J5624 1972

列宁在一九一八年 Liening zai yi jiu yi ba nian. 上海 :上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 L5469 1972

难忘的友谊 Nan wang de you yi. 上海上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 M46 1972

南征北战 Nan zheng bei zhan. 北京:人民美術出版社, [1972]. PN6790.C63 N369 1972

巧袭列车 Qiao xi lie che. 北京:人民美術出版社, 1972. PN6790.C62 X825 1972

青春火花 Qing chun huo hua. 上海:上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 Q2564 1972

琼虎 Qionghu. 北京:人民美術出版社, 1972. PN6790.C63 G36 1972

深厚的友谊 Shen hou de you yi. 上海:上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 S546 1972

特级英雄杨根思 Te ji ying xiong Yang Gensi. 上海:上海人民出版社, 1972. PN6790.C63 T425 1972

我是一朵向阳花:革命儿歌选 Wo shi yi duo xiang yang hua. 北京:人民文学出版社, 1972. PL2519.C45 W627 1972

小兵張嘎 Xiao bing Zhang Ga. 上海:上海人民出版, 1972. PZ10.831 .X5365 1972

雪山上的号手 Xue shan shang de hao shou. 上海:上海人民出版社, 1972. PZ10.831.Z5363 X84 1972

一支驳壳枪 Yi zhi bo ke qiang. 上海:人民出版社, 1972. PZ10.831 .Y529 1972

鱼龙坝 Yulong ba. 北京:人民美術出版社, 1972. PN6790.C63 Y856 1972

在人间:高尔基故事之二 Zai ren jian. 北京:人民美术出版社, 1972. PN6790.C63 D664 1972

摘苹果的时候 Zhai ping guo de shi hou. 北京: 人民美术出版社, 1972. PN6790.C63 Z535 1972

郑家村的孩子们 Zheng jia cun de hai zi men. 上海:人民出版社, 1972. PZ10.831.W333 Z564 1972

1973

白求恩在中國 Baiqiu'en zai Zhongguo. 沈阳:辽宁人民出版社, 1973. PN6790.C63 Z5649 1973

暴风雨前后 Bao feng yu qian hou. 北京:人民美術出版社, 1973. PN6790.C63 W45 1973

李昌柏. 槟榔山下 Binlang shan xia. 广东:广东人民出版社,1973. PN6790.C63 B565 1973

闯关 Chuang guan. 上海:人民出版社, 1973. PN6790.C63 L5246 1973

大寨战歌 Dazhai zhan ge. 上海:上海人民出版社, 1973. PN6790.C63 D394 1973

国际主义战士罗盛教 Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao. 上海:人民出版社, 1973. PN6790.C63 C5464 1973

沸腾的群山 Fei teng de qun shan. 北京:人民美術出版社, 1973-1975. PN6790.C63 L5285 1973(v.1-2)

力爭上游 Li zheng shang you. 上海:上海人民出版社, 1973. PN6790.C63 L529 1973

两个稻穂头 Liang ge dao sui tou. 上海:上海人民出版社, 1973. PN6790.C63 L536 1973

单柏钦, 陈庆心画. 南海渔工 Nan hai yu gong. 上海:上海人民出版社, 1973. PN6790.C63 N364 1973

抢渡三关 Qiang du san guan. 上海:上海人民出版社,1973. PN6790.C63 Q2536 1973

闪光 Shan guang. 上海:上海人民出版社, 1973 (1974 printing). PN6790.C63 C3628 1973

水上交通站 Shui shang jiao tong zhan. 上海 : 上海人民出版社, 1973. PN6790.C63 C5468 1973

新老大 Xin lao da. 上海:上海人民出版社, 1973 (1974 printing). PN6790.C63 C5469 1973

血防线上 Xue fang xian shang. 上海:上海人民出版社, 1973. PN6790.C63 X844 1973

雪山上的号手 Xue shan shang de hao shou. 上海:上海人民出版社, 1972. PZ10.831.Z5363 X84 1972

鸭绿江畔 Yalu jiang pan. 上海:人民出版社, 1973. PN6790.C63 Y358 1973

艳阳天 Yan yang tian(1973-1976). 北京:人民出版社, 1973- . PN6790.C63 M369 1973(v.1-4)

英雄小八路 Ying xiong xiao ba lu. 上海:人民出版社, 1973. PZ10.831 .Y556 1973

油田劲松 You tian jin song. 上海:上海人民出版社, 1973. PN6790.C63 Y68 1973

张思德 Zhang Side. 北京:人民美術出版社,1973. PL2877.H775 Z45 1973

1974

刘军次. 阿龙师傅与小飞马 ALong shi fu yu Xiaofeima. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 L5825 1974

孙根喜. 边防小哨兵 Bian fang xiao shao bing. 上海:上海人民出版社, 1974. PZ10.831.S86 B536 1974

刘谦. 不许林彪搞复辟 Bu xu Lin Biao gao fu bi. 北京:人民美術出版社, 1974. PL2519.C45 B829 1974

钱运选. 赤脚医生好阿姨 Chi jiao yi sheng hao a yi. 上海:上海人民出版社, 1974. PL2892.5.A98 C55 1974

海滨新一代 Hai bin xin yi dai. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 H3523 1974

海河新歌 Hai he xin ge. 北京:人民美術出版社, 1974. PN6790.C63 H3524 1974

海英 Haiying. 北京:人民美術出版社, 1974. PN6790.C63 Z584 1974

红枫岭上 Hongfeng ling shang. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 Z587 1974

虹南作战史 Hongnan zuo zhan shi. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 H6646 1974

火红的年代 Huo hong de nian dai. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 Z5358 1974

京江怒涛 Jing jiang nu tao. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 C5465 1974

矿山哨兵 Kuang shan shao bing. 北京:人民美術出版社, 1974. PN6790.C63 L829 1974

柳下跖痛骂孔老二 Liuxia Zhi tong ma Kong laoer. 北京:文字改革出版社, 1974. PZ10.831 .L589 1974

起根发苗 Qi gen fa miao. 北京:人民美術出版社, 1974. PN6790.C62 Q252 1974

森林曲 Sen lin qu. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 C5467 1974

上大学 Shang da xue. 广州:广东人民出版社, 1974. PN6790.C63 L5364 1974

潘深泉. 师傅 Shi fu. 北京:人民美術出版社, 1974. PN6790.C63 P367 1974

恪牛. 柿子红了 Shi zi hong le. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 B3547 1974

許根荣. 水流清清 Shui liu qing qing. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 S585 1974

沈行工. 水上交通站 Shui shang jiao tong zhan. 北京:人民美朮出版社, 1974. PN6790.C63 S587 1974

我写儿歌来参战:北京西四北小学红小兵詩歌选 Wo xie er ge lai can zhan. 北京:人民文学出版社, 1974. PL2519.C45 W829 1974

无影灯下颂银针 Wu ying deng xia song yin zhen. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 W829 1974

华彤 ; 绘画徐纯中.延安的种子 Yanan de zhong zi. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 H835 1974

方泽写 ; 陆一石画. 夜袭匪粮站:中国人民解放军武汉部队某部 Ye xi fei liang zhan. 上海:上海人民出版社, 1974. PZ10.831.F369 .Y4 1974

王乃凡, 郑希哲编文 ; 王春田绘. 夜砸 [报国寮] Ye za "Bao guo liao". 沈阳:辽宁人民出版社, 1974. PN6790.C63 W363 1974

賈明改编 ; 振宇, 徐希绘. 一担水 Yi dan shui. 北京:人民美術出版社, 1974. PN6790.C63 J5324 1974

陆汉生, 陶建华编绘. 友谊之花 You yi zhi hua. 广州:广东人民出版社, 1974. PN6790.C63 Y689 1974

程錦川编文;罗希贤绘画. 渔火 Yu huo. 上海:上海人民出版社, 1974. PN6790.C63 C554 1974

1975

刘庆昌编. 槽头战斗 Cao tou zhan dou. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 L5827 1975

黃永生. 车廂春风 Che xiang chun feng. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 H8396 1975

放假的日子里 Fang jia de ri zi li. 南京:江苏人民出版社, 1975. PL2879.B46 F36 1975

邝明因. 飞鹰崖 Fei ying ya. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 F459 1975

曼玲改编;孟庆江绘. 海姑娘 Hai gu niang. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 M364 1975

号子嘹亮 Hao zi liao liang. 上海:人民出版社, 1975. PN6790.C63 B369 1975

劉树强編文 ; 夏连雨, 張西安, 黄玉忠绘画.河畔新花 He pan xin hua. [ 保定]:河北人民出版社, 1975. N6790.C63 L5828 1975

江畔朝阳 Jiang pan zhao yang. 上海:上海人民出版社, 1975. N6790.C63 J5364 1975

吳城搜集整理 ; 项宪文画. 抗日儿童团之歌 Kang Ri er tong tuan zhi ge. 上海: 人民出版社, 1975. PL2519.C45 W823 1975

任梅, 鲁展美编绘. 历史上劳动人民反孔斗争的故事 Li shi shang lao dong ren min fan Kong dou zheng de gu shi. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 R466 1975

贺宜写 ; 张桂铭, 毛国信画. 刘文學 Liu Wenxue. 上海 :上海人民出版社, 1975. PL2861.E29 L58 1975

古华原著 ; 杜银林改编 ; 邓泰和, 张景祥绘画. "绿旋风" 新传 "Lu xuan feng xin zhuan". 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 D829 1975

丛培德原著 ; 黄文玉改编 ; 陈国强绘画. 牧马姑娘 Mu ma gu niang. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 H838 1975

肖斌华改编 ; 杨一明绘. 铺满阳光的路 Pu man yang guang de lu. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 X536 1975

陆谷苇写 ; 夏书玉画. 秦始皇 "焚书坑儒" 的故事 Qin shi huang "fen shu keng ru" de gu shi. 上海:上海人民出版社, 1975. PL2880.U1575 Q256 1975

侯春洋画. 商鞅変法的故事 Shang Yang bian fa de gu shi. 上海:人民出版社, 1975. DS747.23.S5 S469 1975

沙石峪 Shashiyu. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 H827 1975

投降派宋江 Tou xiang pai Song Jiang. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 Y369 1975

推钢姑娘 Tui gang gu niang. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 T85 1975

改编白克強 ; 绘画罗兴. 雾岛尖兵 Wu dao jian bing. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 B3548 1975

封秋昌, 飞雁编 ; 刘文谦, 王子学画. 心红水旺 Xin hong shui wang. 石家莊:河北人民出版社, 1975. PN6790.C63 F464 1975

胸怀 Xiong huai. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 H8395 1975

烟楼的秘密 Yan lou de mi mi. [广州]:广东人民出版社, 1975. PN6790.C63 Y362 1975

夜闯卧虎滩 Ye chuang Wohu tan. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 C3629 1975

一把山斧 Yi ba shan fu. 北京:人民美術出版社, 1975. PN6790.C63 Y523 1975

一副保险带 Yi fu bao xian dai. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 Y524 1975

宋家珠写 ; 肖跑跑画. 一只塑料笔套 Yi zhi su liao bi tao. 上海:上海人民出版社, 1975. PZ10.831.Z58 Y52 1975

争夺 Zheng duo. 上海:上海人民出版社, 1975. PN6790.C63 Z5464 1975

1976

刘征泰原著 ; 董阳声改编 ; 王亦秋绘画. 陳玉成 Chen Yucheng. 上海:上海人民出版社,1976. PN6790.C63 D669 1976

大战 "气老虎" Da zhan "Qi lao hu". 北京:人民美術出版社, 1976. PN6790.C62 D329 1976

第二个春天 Di er ge chun tian. 上海 : 上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 D524 1976

海上尖刀 Hai shang jian dao. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 Z5365 1976

原著江俊桃 ; 改编孙丽舫 ; 绘画何祖明. 海燕号归航 Hai yan hao gui hang. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 S8625 1976

涂家宽改编. 红雨 Hong yu. 北京:人民美術出版社, 1976. PN6790.C63 T824 1976

艰苦创业:焦裕祿的几个小故事 Jian ku chuang ye: Jiao Yulu de ji ge xiao gu shi. 北京:人民美術出版社, 1976. PN6790.C63 J5362 1976

马金保原著 ; 龙远飞改编 ; 陈全胜绘画. 剑山突围 Jin shan tu wei. 上 海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 L6649 1976

江上笛鸣 Jiang shang di ming. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 J5365 1976

金光大道 Jin guang da dao. 北京:人民美术出版社, 1976. PN6790.C63 J5624 1976

老槐树的秘密 Lao huai shu de mi mi. 上海:上海人民出版社, 1976. PZ10.831.W823 L36 1976

黎村战歌 Li cun zhan ge. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 J529 1976

连心水 Lian xin shui. 北京:人民美術出版社, 1976. PN6790.C63 Z5359 1976

两根小扁担 Liang gen xiao bian dan. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 L5366 1976

平原游击队 Ping yuan you ji dui. 北京:人民美術出版社, 1976. PN6790.C63 P564 1976

人老心红 Ren lao xin hong. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 R465 1976

哈斯巴根改编. 沙漠的春天 Sha mo de chun tian. 北京:人民美術出版社, 1976. PN6790.C63 H375 1976

佩君編 ; 赵宏本绘. 商鞅变法 Shang Yang bian fa. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 P454 1976

新来的小石柱 Xin lai de xiao Shizhu. 北京:人民体育出版社, 1976-1977. PZ10.831.L584 X56 1976(v.1-2)

一封平信 Yi feng ping xin. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 B368 1976

李树莱原著 ; 李树荣改编 ; 黎晓弟绘画. 医疗队员之歌 Yi liao dui yuan zhi ge. 上海:上海人民出版社, 1976. PN6790.C63 L5279 1976

歌海原著 ; 于秀錫改编 ; 李增华绘. 钟声震荡 Zhong sheng zhen dang. 北京:人民美術出版社, 1976. PN6790.C62 Y829 1976

1977

海青连长 Haiqing lian zhang. 上海:上海人民出版社, 1977. PN6790.C63 Y824 1977

雷鋒的故事 Lei Feng de gu shi. 上海:上海人民出版社, 1977. PN6790.C63 L5624 1977

猎手 Lie shou. 上海:上海人民出版社, 1977. PN6790.C63 Q2829 1977

吕后篡权 Lu hou cuan quan. 上海:上海人民出版社, 1977. PN6790.C63 L5244 1977

「铁人」王进喜 "Tie ren" Wang Jinxi. 上海:上海人民出版社, 1977. PN6790.C63 G824 1977

王铁人的故事 Wang tie ren de gu shi. 北京:人民美术出版社, 1977. PN6790.C63 W364 1977

原著蔡炯 ; 改编余方徳 ; 绘画陆汝浩. 小赤脚医生 Xiao chi jiao yi sheng. 上海:上海人民出版社, 1977. PZ10.831.Y823 X53 1977

雪原前哨 Xue yuan qian shao. 天津:河北人民出版社, 1977. PN6790.C63 Z5354 1977

主课 Zhu ke. 上海:上海人民出版社, 1977. PN6790.C63 Z829 1977

1986

风筝误 Feng zheng wu(中国古典戏剧画库). 南京:江苏美术出版, 1986. PN6790.C63 L45 1986

清忠谱 Qing zhong pu(中国古典戏剧画库). 南京:江苏美术出版, 1986. PN6790.C63 H65 1986

牡丹亭 Mu dan ting(中国古典戏剧画库). 南京:江苏美术出版, 1986. PN6790.C63 L52 1986

魔合罗 Mo he luo(中国古典戏剧画库). 南京:江苏美术出版, 1986. PN6790.C63 H77 1986

琵琶记 Pi pa ji(中国古典戏剧画库). 南京:江苏美术出版社, 1986. PN6790.C63 G45 1986

 

gototop.jpg