Lā Mele 2012

November 30, 9:00am - 9:00pm
Mānoa Campus, Kamakakūokalani Hālau o Haumea and Hemenway Hall Mānoa Gardens Add to Calendar

Lā Mele 2012: A Celebration of Mele!

He wahi kono kēia e luana like kākou i ka nani o ia mea he mele...e mau ai hoʻi nā puana hoʻoheno o ko kākou poʻe kūpuna!!!

Kamakakūokalani:
     Hālau o Haumea

9:00am Ka Pūnana Leo o Mānoa
9:30am Aia Nō I Ka Mea E Mele Ana
                KEALIʻI REICHEL
10:45am I Lōkahi Ka Leo:
              He Aliʻi Ka ʻĀina
               Ke Kula Kaiāpuni o Nānākuli
               Ke Kula Kaiāpuni o Pūʻōhala
               Hālau Lōkahi &
               Ke Kula o Kamakau
               LELEAʻE (Hawaiian 486)
12:15pm I Ilihewa ʻOle Kahi Manaʻo                KIMO ALAMA KEAULANA
               NINA KEALIʻIWAHAMANA
               NOELANI MAHOE
1:45pm E Hoʻokani Pila Pū Kākou
               AINSLEY HALEMANU


Hemenway Courtyard:
     Mānoa Gardens

3:30pm Mele Performance
              (Haw. 284 & Haw. 684)
               Haʻi Moʻolelo Kaʻao (Haw. 426)
4:30pm Theater Performance (Haw. 486)
               Haʻi Moʻolelo Kaʻao (Haw. 426)
5:30pm Nā Kuini
               (1st Place Ka Hīmeni ʻAna)
7:30pm ʻAi Pōhaku
               (Contemporary Poetic Expression)


Event Sponsor
Ka Waihona A Ke Aloha, Judith Dion Pyle Dean's Chair Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge, Kamakakūokalani, Kawaihuelani & CCBAC, Mānoa Campus

More Information
R. Keawe Lopes Jr. PhD, 956-2560, rlopes@hawaii.edu

Share by email