Native Hawaiian Student Scholar Brown Bag Event with Kauanoe Kamanā

January 25, 12:00pm - 2:30pm
Mānoa Campus, Hālau O Haumea, Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies, 2645 Dole Street, Honolulu, Hawaiʻi

Attend the Native Hawaiian Student Scholar Brown Bag event on Friday, January 25th from 12:00-2:30pm at Hālau o Haumea at Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies (UH Mānoa).

Guests may park in the Hawaiian Studies parking structure. Lunch will be provided at 12:00pm.

This event will highlight the research work of Dr. Kauanoe Kamanā, a 2009-2010 doctoral Kohala Mellon-Hawaiʻi Fellow.

The presentation will be conducted in Hawaiian. All language levels are encouraged to attend. Come listen to the mother tongue of Hawaiʻi.

The following is her research abstract:

"ʻAʻohe nō hala o ka lā hoʻokahi i loaʻa ʻole ai ka wā ʻimi hoʻoponopono. Inā nō i loaʻa ke kanaka, e loaʻa ana nō ka ʻimi hoʻoponopono ʻana. No loko mai nō o ka ʻike kuʻuna a me ke aʻoaʻo ʻana mai a nā kūpuna i paʻa ai nā kiʻina e kōkua mai ai kākou ma ka wāwahi ʻana i nā pilikia a me ka hihia i waena o kānaka. Pehea kākou e hoʻohana ai i ia mau mākau a naʻauao o ka wā ma mua no ka pono o ke au e holo nei? Aia nō ke holo nei he kiʻina hoʻoponopono ma Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu, he kula M-12 ʻōlelo Hawaiʻi ma Keaʻau, ma Hawaiʻi Mokupuni. ʻO koʻu ʻiʻini, e ʻike paha ʻoukou i kekahi mea waiwai e hoʻohana ʻia ma ka hana a ma ka ʻohana paha, ʻoiai no loko mai nō o ka ʻohana Hawaiʻi ia ʻike a naʻauao no ka hoʻoponopono."


Event Sponsor
Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge, Mānoa Campus

More Information
Malu Kido, 808-224-4652, kidol@hawaii.edu

Share by email

Friday, January 25

 
7:30am
The Wellness Center - Fitness Class Schedule
Maui Campus, Pilina Bldg., Wellness Center
9:30am
Flower Arranging with Creative Armature
Harold L. Lyon Arboretum 3860 Manoa Road Honolulu, HI 96822
12:00pm
Native Hawaiian Student Scholar Brown Bag Event with Kauanoe Kamanā
Mānoa Campus, Hālau O Haumea, Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies, 2645 Dole Street, Honolulu, Hawaiʻi
1:00pm
Language Access Law Forum
Mānoa Campus, Law School, Classroom 2
1:30pm
Inside the Ethnic Studies Studio...Featuring Dumbfoundead
Mānoa Campus, Campus Center #308
2:00pm
Waves of Change: Climate Change Tok Stori
Mānoa Campus, 3121/3125 John Burns Hall, EWC
3:00pm
EALL Talk Series
Mānoa Campus, Moore 258
3:00pm
German Club - Stammtisch
Mānoa Campus, Manoa Gardens
6:00pm
Paper Architecture Night (PAN)
Mānoa Campus, School of Architecture
6:30pm
Movie Night: Looper
Mānoa Campus, Campus Center Ballroom, 3rd Floor
8:30pm
Movie Night: Looper
Mānoa Campus, Campus Center Ballroom, 3rd Floor