eCAFE - Course and Faculty Evaluation, University of Hawaii

eCAFE: Course and Faculty Evaluations


Instructor: Sam Warner

Available Survey Results

Sam Warner : HAW652, Fall 2010

Campus: University of Hawaii at Manoa Department: Hawaiian Language
Course: HAW 652 - Pilina'olelo Crn (Section): 76134 (001)     79685 (002)    
1. The instructor demonstrated knowledge of course content.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
5.0 11 0.0 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%)
2. The instructor fulfilled the goals of the course.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.82 11 0.4 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (18%) 6 (100%)
3. The instructor communicated effectively.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.73 11 0.47 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33%) 8 (73%)
4. I have become more competent in this subject area during this course.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.82 11 0.4 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (18%) 9 (82%)
5. The instructor appears to have a thorough knowledge of the subject.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
5.0 6 0.0 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
6. The instructor is sensitive to student difficulty with course work.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.67 6 0.52 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33%) 11 (100%)
7. The instructor broadened my understanding and grasp of the subject.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.83 6 0.41 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (17%) 5 (83%)
8. The instructor was effective in meeting the objectives of the course.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.83 6 0.41 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (18%) 5 (83%)
9. The instructor encourages me to speak the language being studied in class, and to use it actively in class.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.91 11 0.3 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (9%) 6 (100%)
10. Global appraisal: Considering everything how would you rate this INSTRUCTOR?
Mean N-Size Std Dev   Very Poor   Poor   Average   Good   Excellent  
4.67 6 0.52 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33%) 9 (82%)
11. Assignments are relevant to what is presented in class.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
5.0 11 0.0 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (83%)
12. The instructional materials (e.g., texts, handouts, etc.) were relevant to course objectives.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
5.0 11 0.0 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%)
13. The course has given me more insight into the behavior and culture of native speakers of the language.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.82 11 0.4 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%)
14. Grades are assigned fairly and impartially.
Mean N-Size Std Dev   Strongly Disagree   Disagree   Neutral   Agree   Strongly Agree  
4.83 6 0.41 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (17%) 5 (83%)
15. Global appraisal: Considering everything how would you rate this COURSE?
Mean N-Size Std Dev   Very Poor   Poor   Average   Good   Excellent  
4.82 11 0.4 Freq(%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (17%) 5 (83%)
16. Other comments:
One of the best courses I have ever taken.
I have been involved with the Hawaiian language for a very long time teaching and speaking the language. Dr. Warner's teaching of this Haw grammar course the way he has, gives me a keen insight into the intricacies of the language. He has organized this course so that I can more easily grasp the pilina'olelo. I'm sad that we lost two days of instruction because of holidays. We missed out on things that could have been taught by the instructor himself. Instead, we have to do it on our own. Dr. Warner supplied us with all we needed to know for the classes missed but for me I needed the structure within the classroom. I'm finding that missing these classes on Nov. 11th and 25th makes the final overwhelming because so much info was shared by No'eau to do on our own and we only had Nov. 18 and Dec 2 to cover so much information in class. I would have loved to practice and use the material in class and really learned it well enough to be comfortable using the information we received. It's a great class taught by an excellent Kumu!
Ê»AÊ»ole nui koÊ»u Ê»ike pili i ka pilinaÊ»Å?lelo, akÄ?, he mea kÅ?kua nui kÄ?ia papa i mea e hoÊ»oikaika ai ma loko o kÄ?ia mÄ?hele pilinaÊ»Å?lelo.
He keu a ka maikai keia papa a me keia kumu. E hana hou mai ana au i kela me keia kau ke a'o 'ia e No'eau!
Akamai loa Ê»o NoÊ»eau i ka Ê»Å?lelo HawaiÊ»i a mahalo nui au i kona hoÊ»omaopopo Ê»ana mai i kÄ?na Ê»ike ma o kekahi Ê»Å?naehana me ke kuanaÊ»ike Kanaka. E ola mau nÅ? ka Ê»Å?lelo HawaiÊ»i i ke Kanaka!
Noeau is very knowledgeable in the Hawaiian language. I learned a great deal during this semester, and more importantly, it has helped me in my career as a teacher at a hawaiian language immersion school. I have seen immediate results in the classroom as I apply the things we learned in this course into my curriculum. I look forward to the intermediate and long term results as I continue to use what I've learned in this course. It's been quite some time since I actually studied the hawaiian language. I've been too busy with my classes that I teach. But it was good to consider my language, and I realized that I need to continue to work towards improving my language so that I can help the students that I teach to improve their language. This course was an excellent opportunity for me to do this. And to be able to learn from someone who obviously has studied and researched the language was a privilege that I am thankful for.
Ua maika'i loa keia papa. Mahalo au i ka wa i ho'oikaika ai au i koʻu ʻolelo Hawaiʻi. Ua malie ka holo ʻana o ka papa no ka hapanui o ke kau. Aka naʻe, i kela mau pule 3 aku nei, ua holo wikiwiki ka papa. Nui aʻela ka haʻawina, ʻoia hoʻi, na analula hou aka ʻaʻole lawa ka manawa e walaʻau nui a e hoʻomaʻamaʻa nui i ia mau ʻano hopunaʻolelo e like me ko kakou hana ma mua o Nowemapa. Manaʻolana au e malama ʻia ana ka papa pilinaʻolelo Hawaiʻi ʻe aʻe i hiki ia makou na haumana ke holomua me ke aʻo ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o kau ʻonaehana pilinaʻolelo. I mea keia ʻonaehana e moakaka mai ai ka ʻolelo iaʻu. Mahalo nui au i ka haʻawina pili home (na pepa au i haʻawi aku ai ia makou). He kokua kela noʻu no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i na analula like ʻole. Mahalo nui loa, e Noʻeau!!!
Mahalo
Kumu No`eau`s class was very helpful in strengthening my understanding of Hawaiian language and his instructional strategies are very applicable to teaching Hawaiian language within a content area to students of all ages. It is most impressive that his findings on grammar and structure of the Hawaiian language is based on extensive and comprehensive research from sources such as the old Hawaiian newspapers and other native Hawaiian speakers. And from this, Kumu No`eau has developed a system to help us as a tool to strengthen our language as Hawaiian immersion teachers, and consequently the Hawaiian language of the students we teach. The knowledge that Kumu No`eau has and the openness and the humility that he shares it with us, his students is priceless.
Mahalo nui e kumu No'eau, Ua hoihoi keia papa, he ho'onui 'ike maika'i no'u. E ho'opa'a ana wau i keia mau mea i hiki ai ia'u ke ka'ana'ike me na haumana 'o Hawai'i, he 'ike waiwai a he pono ka ho'okumu ana aku mai keia mua aku. Mahalo hou Aloha no,
Nui a'e ko'u moapopo i keia papa. Ike au i ka lauana/pilina i keia manawa. Pono au e hoomaamaa e kahe maikai ka olelo mai ko'u waha a hoonui i na huaolelo e hoohana ai. Mahalo nui au i keia papa. Makaukau ho'i no ka papa hou i keia kau a'e!