related material pages

 

 

Jeepney Graffiti

Grammar

Glossary

 

Main Page

UHM Filipino Program

 

Email us:

filipino@hawaii.edu

 


 

 

Ang jeepney o dyipni (sa kaliwa) ang isa sa pinakapolular na uri ng transportasyong pampubliko, kung hindi man ang pinakapopular na porma nito.

 

Cultural Note

Aside from buses, cars and vans, other forms of transportation are used in the Philippines. The pictures below show different types of vehicle used throughout the country.


Ang kalesa ay makikita pa ring nakikihalo sa trapiko
sa Maynila at sa iba pang probinsya sa Luzon.

 


Sa mga maliliit na bayan at sa mga subdibisyon
sa syudad, ginagamit ang traysikel na
transportasyon patungo sa mga malalapit
na patutunguhan lamang.


Ang kariton ay kadalasang ginagamit sa pagtitinda,
katulad halimbawa ng prutas, mga halaman,
kakanin, mais, mani, at iba pa. Makikita ang
mga naglalakong naglilibot sa bayan na tulak-tulak
ang kariton ng mga paninda.

Isa pang bersyon ng kariton ang ginangamit
sa pagtitinda ng sorbetes. Ginagamit rin ang
ganitong uri ng kariton sa pagtitinda ng fishball, manggang hilaw, bananacue at iba pang pang pagkain.