'Atumotu Helava la Kele
1. 'Atumotu helava la kele pani sio 'e tafa ne hule
Pua, ragakari, hata mara ma tiere
Rotuma 'otou hosa ne 'ai pumuet

Chorus:

Helava ne, 'os hanue
Rogo lelei ne 'oris garue
Kalua 'e, hanisi ne
Gagaja la 'utuen se rere

Asa ne 'otou hosa ne 'ai
Pumuet, ne gou he'a la kele
Rotu-ma 'otou 'atumotu
Helava la kele
La rogoena 'e 'oris garue

2. Pani 'e kia'a ne asoha
Fisi ma'a lelei ka helava
Rava ne mairo, kori sea ma 'aipoa
Hili kalu 'e laloga ne Rotuma

3. Tukuena 'e peau ne lala
Tae la maoena se laloga
'Otou hosa ne 'ai pumuet ka a'helava
Isalei Rotuma la gou se mao'akia