Aloha Aina Fridays: Huli ka lima i lalo-Malama Aina Afternoons

March 5, 3:30pm - 4:30pm
Mānoa Campus, TBH Add to Calendar

Aloha Aina Fridays Huli ka lima i lalo: Malama Aina Afternoons w/ UHM Campus Arboretum Curator, Noweo Kai RSVP Link: http://go.hawaii.edu/JVL


Event Sponsor
Native Hawaiian Place of Learning Advancement Office , Mānoa Campus

More Information
Punihei Lipe, (808) 956-2697, nhpol@hawaii.edu

Share by email