Batas Militar: Noon at Ngayon (Martial Law: Then and Now)

Batas Militar: Noon at Ngayon
(Martial Law: Then and Now)

Jointly Sponsored by: UH Center for Philippine Studies & Hawaii Committee for Human Rights in the Philippines
(Download Batas Militar (Martial Law) flyer here.)


The Marcoses and President Rodrigo R. Duterte.

Date: September 20, 2019, Friday; 3:00-4:30pm
Venue: Moore Hall 117
1890 East-West Road, Honolulu, Hawaii

Isang film-showing ng “Ferdinand & Imelda: Exile in Hawaii” at talakayan ng mga aral mula sa kasaysayan ng Batas Militar sa Pilipinas. Mapapanood ang dokyu gamit ang Link na ito: . Pagkatapos ng dokyu, pangungunahan ni Dr. Belinda A. Aquino at Dr. Pia Arboleda ang talakayan at ihahambing sa kasalukuyang Batas Militar sa Mindanao ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo R. Duterte.

English Translation:
A film-showing of “Ferdinand & Imelda: Exile in Hawaii” and discussion on lessons from the history of Martial Law in the Philippines. Watch the documentary Here . The documentary will be followed by a discussion of Dr. Belinda A. Aquino and Dr. Pia Arboleda, who will also talk about President Rodrigo R. Duterte‚Äôs Martial Law in Mindanao.

Contact: Federico Magdalena at fm@hawaii.edu or call (808) 956-6086

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *