Skip to content
Reading time: < 1 minute

Kaukoe

—To continue or persevere in a straight course.

More ʻōlelo
Maiau
Hoʻokō

I ko Ke Kulanui Kaiaulu o Honolulu manaʻo, he kūpono maoli nō ka huaʻōlelo ʻo “kaukoe” no ka paipai ʻana a me ke kākoʻo ʻana i nā haumāna, nā kumu, nā limahana, a me ke kaiaulu e noke mau a kuʻupau ma nā ʻano hana like ʻole, ʻo ka ʻimi naʻauao ʻoe, ʻo ka hiʻi ʻohana ʻoe, ʻo ka mālama ola kino ʻoe, ʻo ke kiaʻi ʻāina ʻoe, ʻo ka hoʻokō kuleana ʻoe, ʻo ka hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi ʻoe, a ia mau ʻano mea a pau loa.

Honolulu Community College believes the term ‘kaukoe’ is a foundational value in supporting and encouraging our students, faculty, staff and community to steadfastly persevere in all areas of life including education, family, health, stewardship and responsibility.

Kūlana Hawaiʻi: Hawaiian Programs Division, Honolulu Community College, Niuhelewai, Kapālama

For more information on other elements of the definition and usage, go to the UH Hilo Wehewehe Wikiwiki.

Olelo of the week

Back To Top