Welcome


Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasalamin ng mga katagang ito ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino. Nagsisilbi din ang mga ito bilang muhon sa mga adhikain ng Programang Pilipino at Panitikan ng Pilipinas sa Unibersidad ng Hawai’i-Manoa. Hangarin ng programang mapagyaman ang kamalayan at kaisipan ng mga mag-aaral upang mapatingkad ang kanilang kaakuhan bilang Pilipino at mapag-ibayo ang kakayahan ng mag-aaral sa makahulugang pakikipagtalastasan sa sariling wika. Layunin din ng programang malinang ang mga kaugaliang Pilipino tulad ng paggalang, pagpapahalaga sa binitiwang salita, paninindigan at pakikipagkapwa tao. Sa hangganang ito, dalangin naming maisapuso nila ang mamuhay nang marangal.


Tuloy po kayo.


Filipino in thought, word and deed. These words mirror the essence of a true Filipino. They serve as cornerstones to the aspirations of the UHM Filipino and Philippine Literature Program. The program aims to enrich the consciousness and thoughts of students to enhance their sense of self-identity as Filipinos and to strengthen their capability for meaningful discourse in their own language. The program also aims to cultivate Filipino values such as: respect, word of honor, integrity and sense of community. Toward this end, we pray that they may take to heart the resolve to a life of honor.


Tuloy po kayo.


Dr. Pia Arboleda, Coordinator

Filipino and Philippine Literature Program
Department of Indo-Pacific Languages and Literatures
University of Hawaii at Manoa
2540 Maile Way, Spalding 255, Honolulu, Hawaii
Telephone: (808) 956-5901
Fax: (808) 956-5978
Email: pca62@hawaii.eduContact Us!

All messages will be forwarded to the Filipino program coordinator, Dr. Pia Arboleda, through pca62@hawaii.edu. If you would like to contact specific persons, please visit the Faculty page and email them directly.


Email Address:
Message:
 

This website is maintained by Chris Caoagdan.
Email: chrisc7@hawaii.edu