Lā Mele 2014: hoʻoheno ka puana i lohe ʻia

December 5, 4:30pm - 9:00pm
Mānoa Campus, Hemenway Hall Mānoa Gardens Add to Calendar

LĀ MELE 2014: hoʻoheno ka puana i lohe ʻia

Friday, December 5, 2014
University of Hawaiʻi at Mānoa
Hemenway Hall Mānoa Gardens
4:30pm - 9:00pm

He wahi kono kēia e luana like kākou i ka nani o ia mea he mele...e mau ai hoʻi nā puana hoʻoheno o ko kākou poʻe kūpuna!!!

Ka Waihona A Ke Aloha presents Lā Mele 2014, a celebration of Hawaiian music!


Ticket Information
Free

Event Sponsor
Ka Waihona A Ke Aloha, Kawaihuelani, Ka Hālau ʻŌlelo HawaiÊ»i, Mānoa Campus

More Information
R. Keawe Lopes Jr. PhD, 956-5164, rlopes@hawaii.edu

Share by email