Brown Bag Biography: “Moʻolelo: ke kīpaipai e kūkulu ai ka hale kanaka”

April 27, 12:00pm - 1:15pm
Mānoa Campus, Kuykendall 410 & Zoom Add to Calendar

The Center for Biographical Research presents: / “Moʻolelo: ke kīpaipai e kūkulu ai ka hale kanaka” / He pānela kulāia kēia no ka puke ‘o Mo‘olelo: The Foundation of Hawaiian Knowledge. ‘O kona ho‘okulāia ‘ana, aia nō ia i ka ho‘ohuahualau ‘ana i ka ua mea ‘o ka mo‘olelo a me kona kūlana a kuleana ho‘i i ke aukahi ‘ana paha a lu‘u a ea ‘ana nō paha o ia mea ‘o ka Hawai‘i me ona ‘ōlelo, loina, a mauli pili pū. / R. Keawe Lopes, Jr. He polopeka ‘o ia a me ke po‘o o Kawaihuelani, Ka Hālau ‘Ōlelo Hawai‘i o ke kula nui nei ‘o Mānoa. Kaulana ʻo Larry Kimura a ke mau nei kāna hana ho‘ōla ‘ōlelo Hawai‘i no kanalima a ‘oi makahiki. Kamalani Johnson He kumu a‘o ‘ōlelo Hawai‘i a mo‘okalaleo Hawai‘i ‘o ia, a he kanaka ho‘omohala ha‘awina a luna ho‘oponopono ‘ōlelo Hawai‘i no Ka Haka ‘Ula o Ke‘elikōlani. ʻO Kauka Kahikina de Silva kekahi Kumu Hula a he Hope Polopeka ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa nei. Kaipulaumakaniolono He haumāna laeʻula ʻo Kaipulaumakaniolono mai nā pali hāuliuli o ke Koʻolau e ʻimi ana e hoʻākāka i ia mea ʻo ke Kanaka ma nā kūʻauhau kālailaina ʻo ka psychoanalysis lāua ʻo Marx. / Cosponsored by Hamilton Library, University of Hawai‘i Press, ‘Ahahui Noi‘i No‘eau ‘Ōiwi - Research Institute of Indigenous Performance (ANNO), the Hawai‘inuiākea School of Hawaiian Knowledge, Hui ‘Āina Pilipili: Native Hawaiian Initiative, the Center for Oral History, the Spark M. Matsunaga Institute for Peace and Conflict Resolution, the School of Cinematic Arts, the School of Communication & Information, the Departments of Anthropology, History, and Women, Gender, and Sexuality Studies / Thursday, April 27 / KUY 410 & Zoom / 12 noon to 1:15PM HST / Zoom link: https://hawaii.zoom.us/j/97701653194 / Zoom Meeting ID: 977 0165 3194 / Password: 058294


Event Sponsor
Center for Biographical Research, Mānoa Campus

More Information
8089563774, gabiog@hawaii.edu, https://manoa.hawaii.edu/cbr/about/

Share by email