Professional Education Practice EdD Final Oral

May 1, 3:30pm - 5:30pm
Mānoa Campus, QLCSS 113, Zoom Link below.

"No ka Pono o nā Moʻo ʻIke Kuʻuna ʻŌiwi Hawaiʻi: Nā Hiʻohiʻona o ke Aʻo ʻana e Pono ai nā Keiki i Hānai ʻia ma ka ʻIke Kuʻuna ʻŌiwi Hawaiʻi."


Event Sponsor
Pililuaikekaiohilo M Keala-Quinabo, Professional Educaton Practice EdD, Mānoa Campus

More Information
956-8544, Zoom: https://coehawaii.zoom.us/j/97311268302

Share by email